Kildehenvisninger for Qmed kort - klikk her

👉 Lær hvordan du takler helseutfordringer som kan oppstå og hvilke rettigheter du har.

👉 Navigerer i helsetjenesten, støtt den syke best mulig og få hjelpen dere trenger.

👋 Ekte erfaringer. Med bakgrunn i helsefag, sykepleie og som pårørende vil Jørn Terje Hømandberg veilede deg.

👋 Anita (50) sier "Dette er utrolig lærerikt og nyttig. Det er korte snutter. Du kan ta hver modul når det passer deg, og det er drivende lagt opp. "

Kjøp kurset "Jeg - en pårørende"

Tryggere hverdag med Qmed !!

Skaff deg rask oversikt over ti temaer innen sykdom, symptomer, legemidler og bivirkninger.

Kjøp med Vipps eller Klarna! Fri frakt!

- Laget av norsk autorisert helsepersonell. 

- Basert på Best Practice og en rekke andre kilder

- Passer rett i lommen

- Håndboken gir deg ti sider med ti temaer

- Enkle å rengjøre/desinfisere

- Klinisk verktøy som kan benyttes av alt helsepersonell

- Velegnet for pasientsonen både når det gjelder håndtering og smitte

Håndboken finnes som app for bruk utenfor pasientsonen

Kjøp kort Qmed

Sagt om håndboken Qmed

Farmasøyt Hadeland

«Jeg synes Qmed er genial!! Må være en stor trygghet å ha med seg ut!«

Sykepleiestudent ved Lovisenberg

«Enkel å ha med og håndtere i praksis, fint å ha i lommen for å kunne slå opp raskt.«

Helsefagelev ved Karriere Oppland Hadeland

«Ja, den var veldig kjekk å ha. Liker at det er delt opp i punkter som; hva det er, kommunikasjon, legemidler«

Kjøp kort Qmed

Qmed dekker 10 temaer

 • Førstehjelp

  - Hva gjør du som førstemann på et skadested ?

  - Hvordan iverksetter du hjerte-lungeredning om det trengs ?

  - Sepsis/blodforgiftning og tiltak

  - Allergisk sjokk og tiltak

 • Hjerte- karsykdommer

  - Hvilke symptomer skal du se etter ved hjerneslag og hjerteinfarkt

  - Hva som er spesielt for kvinner og hjerteinfarkt

  - Hva du skal gjøre ved hjerneslag og hjerteinfarkt

  - Hva som er forskjellen på hjerteinfarkt og hjertekrampe

  - Hva du skal gjøre ved hjertekrampe

  - Typiske medikamenter

 • Luftveissykdommer

  - Astma og KOLS med kjennetegn

  - KOLS og kjennetegn ved forverring

  - Allergiske reaksjoner fra luftveiene

  - Lungebetennelse og når du bør kontakte lege

  - Korrekt bruk av inhalator

 • Diabetes mellitus

  - Omtale av diabetes 1 og 2

  - Symptomer på diabetes.

  - Symptomer på lavt blodsukker og tiltak.

  - Symptomer på høyt blodsukker og tiltak.

  - Normal blodsukkermåling.

  - Medikamenter som brukes ved diabetes.

 • Epilepsi

  - Hva epilepsi kan skyldes og typer epileptiske anfall.

  - Medikamenter, både forebyggende og anfallsstoppende.

  - Hvordan et generalisert tonisk-kloniske anfall (GTK) foregår og tiltak.

 • Demenssykdom

  - Hva demenssykdom er

  - Typer demens

  - Kommunikasjon og demens

  - Legemidler

 • Smerte

  - Hvorfor det er viktig at den som har smerter blir trodd

  - Inndeling i fire typer smerte og hvordan disse arter seg.

  - Faglige råd angående dokumentasjon av smerte hos en pasient

  - Smerteskalaen

  - En omtale av de vanligste smertestillende, både perifert og sentralvirkende preparater samt bivirkninger.

 • Psykiske sykdommer

  - Introduksjon til angst og depresjon

  - Kort om bipolar lidelse og schizofreni

  - Medikamenter, effekt og bruken av de

 • Fordøyelse

  - Årsaker til sure oppstøt og halsbrann samt tiltak.

  - Symptomer på betennelse og magesår, samt mulige årsaker.

  - Forstoppelse, årsaker og tiltak.

  - Diaré, årsaker og tiltak.

  - Omtale av legemidler og virkning.

 • Infeksjon

  - Omtale av infeksjon, smitte og smittekjeden.

  - Viktigheten av å være oppmerksom på mulig sepsis ved infeksjon.

  - Omtale av antibiotika, bivirkninger og tiltak.

  - Antibiotika kan gi allergiske reaksjoner. En sjelden gang anafylaksi (allergisk sjokk) som krever rask handling

 • Håndboken Qmed

  Håndboken Qmed er bygget opp etter kurs i legemiddelhåndtering og følgende faglige kilder.

  Håndboken Qmed passer rett i lommen og gir der rask tilgjengelig kunnskap. Den er laget i plast og er enkle å rengjøre/desinfisere etter bruk.

 • Stortingsmelding nr 10

  Ved å ha med seg et slikt verktøy som Qmed er kan dette «bedre muligheten til å utøve kunnskapsbasert praksis og dermed øke både pasientsikkerheten og kvaliteten på pleien». 


  Stortingsmelding nr 10 (2012-2013) «God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» omhandler blant annet slike verktøy og pedagogiske virkemidler for å stimulere til et systematisk kvalitetsarbeid.

 • Kontakt

  Telefon 95986818 post@tryggetjenester.no