Kildehenvisninger

Qmed er et klinisk verktøy som er bygget på følgende faglige ressurser:

Litteratur

Stortingsmelding nr 10 (2012-2013) «God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» 

Aronsen, J. M. (2011) Farmakologi. Oslo: Gyldendal akademisk.

Cars, J., Hennøy, J. O. og Zander, B. (2002) Samvær med demente : råd til pårørende og hjelpepleiere. Bergen: Fagbokforl.

Eide, H. og Eide, T. (2018) Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. rev. og utv. utg. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Haugen, J. E. (2019) Akuttmedisin : utenfor sykehus. 4. utgave. utg. Oslo: Gyldendal.

Håkonsen, K. M. (2014) Psykologi og psykiske lidelser. 5. utg. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. og Ranhoff, A. H. (2020) Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten. 3. utgave. utg. Oslo: Gyldendal.

Ørn, S., & Bach-Gansmo, E. (2016). Sykdom og behandling (2. utg., p. 630). Gyldendal akademisk.

Maizels, D. og Hagve, T.-A. (2020) Undersøkelser ved sykdom. 3. utgave. utg. Oslo: Gyldendal.

Nordeng, H. M. E., Spigset, O. og Maizels, D. (2018) Legemidler og bruken av dem. 3. utgave. utg. Oslo: Gyldendal.

Skårderud, F. et al. (2018) Psykiatriboken : sinn – kropp – samfunn. 2. utg. utg. Oslo: Gyldendal.

Strand, L. (1990) Fra kaos mot samling, mestring og helhet : psykiatrisk sykepleie til psykotiske pasienter. Oslo: Gyldendal.

 

Nettressurser

BJM Best Practice
Omfattende og kunnskapsbasert oppslagsverk for helsepersonell. 
https://bestpractice.bmj.com/

Nettløsningen basert på Fagforbundets opplæringshefte Legemiddellære av Cand.pharm Agnes Gombos
https://legemiddelhaandtering.no/

NDLA – Helse og sykdom
https://ndla.no/subject:1:be544090-ff77-4017-8c65-7840bf28ba22/topic:3:172816

NDLA – Førstehjelp for helsefagarbeideren
https://ndla.no/subject:4/topic:1:174392/?filters=urn:filter:992c86f7-8cae-45ef-aab3-a40cdc5e99d9

Kurs i legemiddelhåndtering fra KS Læring
https://www.kslaring.no/course/index.php?categoryid=1001

Helsenorge – Hjerte og lungeredning
https://www.helsenorge.no/sykdom/forstehjelp-og-skader/hjerte-og-lungeredning/

Felleskatalogen – Epipen
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-epipen-epipen-jr-meda-558710

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
https://www.lhl.no

Epilepsiforbundet
https://www.epilepsi.no

Diabetesforbundet
https://www.diabetes.no

113 – Norges offentlige nettsted for førstehjelp
https://www.113.no

Mental Helse
https://mentalhelse.no

Foreningen for kroniske smerter
https://www.kroniskesmerter.no

Aldring og helse – nasjonal kompetansetjeneste
https://www.aldringoghelse.no

LMF – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
https://www.lmfnorge.no

NHI – Norsk Helseinformatikk AS
https://nhi.no/for-helsepersonell/ 

Bak utviklingen av Qmed står autorisert helsepersonell med erfaring fra sykehjem, hjemmetjeneste, bolig, psykisk helse og demenssykdom.

Alle illustrasjoner er kjøpt hos www.istockphoto.com og tilpasset til Qmed.