Smerte

 Qmed referansekort illustrasjon

- Hvorfor det er viktig at den som har smerter blir trodd

- Inndeling i fire typer smerte og hvordan disse arter seg.

- Faglige råd angående dokumentasjon av smerte hos en pasient

- Smerteskalaen

- En omtale av de vanligste smertestillende, både perifert og sentralvirkende preparater samt bivirkninger.