Infeksjon

Qmed referansekort illustrasjon

- Omtale av infeksjon, smitte og smittekjeden.

- Viktigheten av å være oppmerksom på mulig sepsis ved infeksjon.

- Omtale av antibiotika, bivirkninger og tiltak.

- Antibiotika kan gi allergiske reaksjoner. En sjelden gang anafylaksi (allergisk sjokk) som krever rask handling