Førstehjelp

Qmed referansekort illustrasjon

- Hva gjør du som førstemann på et skadested ?

- Hvordan iverksetter du hjerte-lungeredning om det trengs ?

- Sepsis/blodforgiftning og tiltak

- Allergisk sjokk og tiltak