Epilepsi

Qmed referansekort illustrasjon

- Hva epilepsi kan skyldes og typer epileptiske anfall.

- Medikamenter, både forebyggende og anfallsstoppende.

- Hvordan et generalisert tonisk-kloniske anfall (GTK) foregår og tiltak.