Psykiske sykdommer

Qmed referansekort illustrasjon

- Introduksjon til angst og depresjon

- Kort om bipolar lidelse og schizofreni

- Medikamenter, effekt og bruken av de