Luftveissykdommer

 Qmed referansekort illustrasjon

- Astma og KOLS med kjennetegn

- KOLS og kjennetegn ved forverring

- Allergiske reaksjoner fra luftveiene

- Lungebetennelse og når du bør kontakte lege

- Korrekt bruk av inhalator