Diabetes mellitus

 Qmed referansekort illustrasjon

- Omtale av diabetes 1 og 2

- Symptomer på diabetes.

- Symptomer på lavt blodsukker og tiltak.

- Symptomer på høyt blodsukker og tiltak.

- Normal blodsukkermåling.

- Medikamenter som brukes ved diabetes.